MOИTE УCЛУГИ И OБЛACTИ HA KOMПETEHTHOCT

Предимствата за Bас са:

професионалната ми компетентност като лицензиран преводач за писмени преводи в областа на икономиката

дългогодишния ми професионален опит като заклет устен и писмен преводач

моята компетентност в областа на международните отношения

моят признат опит като учен в областта на комуникациите и германист

моите сертификати и професионален опит като преподавател по немски и по български език

Моите услуги за вас

Като лицензиран преводач за български език в областта на икономиката, заклет устен и писмен преводач, предлагам професионални преводи от 2015 г.:

Симултанни, консекутивни и съдебни устни преводи
Лицензирани преводи на текстове и документи
Заверени преводи на договори, удостоверения, сертификати и др.
Корекция на вече завършени преводи
Translingua-BG: Katya Heger (geb. Todorova) Staatlich geprüfte und ermächtigte Übersetzerin und allg. beeidigte Dolmetscherin für Bulgarisch

Предлагам висококачествени преводи в следните специализирани области:

Предлагам висококачествени преводи в следните специализирани области:

OФEPTA
Ако се нуждаете от писмен или устен превод или от оферта, моля, не се колебайте да се свържете с мен по пощата, по имейл, по факс или да ми се обадите.