КATЯ XEГEP (poд. Тодорова)

Лицензиран и заклет преводач за български език

Лицензиран и заклет преводач за български език

Translingua-BG: Katya Heger (geb. Todorova) Staatlich geprüfte und ermächtigte Übersetzerin und allg. beeidigte Dolmetscherin für Bulgarisch
Sollten Sie eine Übersetzung, eine Dolmetsch-Dienstleistung oder vorerst einen Kostenvoranschlag wünschen, so kontaktieren Sie mich gern per Post, E-Mail oder Fax oder rufen Sie mich an.

Заверени писмени и устни преводи за държавни органи, фирми и частни клиенти

Като държавно сертифициран и оторизиран преводач и заклет устен преводач ви предлагам висококачествени писмени и устни преводи oт немски на български и от български на немски език. Това включва и заверени писмени преводи и симултанен превод.

Сред моите клиенти са съдилища, полиция, митнически служби и общински органи, както и предприятия и частни лица. Имам дългогодишен професионален опит като писмен и устен преводач за български език.

Каква е разликата?

Държавно лицензиран преводач

за български език в областта на икономиката

Заклет преводач

от Висшия областен съд в Cеверен-Pейн Bестфалия

Дългогодишен професионален опит

като устен и писмен преводач

Достоверен и дискретен преводач

при работа с клиенти

EMOJI

Доволни клиенти

в съдилищата, полицията и службите за социално подпомагане на младежи.

Държавно лицензиран преводач

за български език в областта на икономиката

Заклет преводач

от Висшия областен съд в Cеверен-Pейн Bестфалия

Дългогодишен професионален опит

като устен и писмен преводач

Достоверен и дискретен преводач

при работа с клиенти

EMOJI

Доволни клиенти

в съдилищата, полицията и службите за социално подпомагане на младежи.